ZSYP
2019-03-24 10:44

🕎Żydzi będą mieszkać w Polin, aż do przybycia mesjasza