ZSYP
2019-03-24 11:44

🕎Żydzi będą mieszkać w Polin, aż do przybycia mesjasza