ZSYP
2019-04-07 19:49

Poseł Jakubiak

no to se pogadał poseł Jakubiak