ZSYP
2019-04-16 11:47

".... żeby ten ostatni krzyż...."

Spotkanie papieża Jana Pawła II z naczelnym rabinem Polski Pinchasem Menachemem Joskowiczem . żeby ten ostatni krzyż....