ZSYP
2019-04-18 19:58

Patrz mi prosto w oczy - jak i ja patrzę tobie

Nic śmiesznego