ZSYP.TV
2019-04-25 05:43

Wiadomości rolnicze - nowy wynalazek do sadzenia bulw - Rosja

Dziś w kąciku ogrodniczym rewolucyjny pomysł ułatwiający sadzenie bylin