ZSYP
2019-05-28 13:05

Żyd żyda sprze(y)da 🤦‍♂️

Roztańczona gromadka Żydów pada ofiarą pobratymca hahahahaha