ZSYP
2019-06-13 23:36

Kolizja ze świętą krową

musiało zaboleć...