ZSYP
2019-07-02 21:26

Dozór techniczny - obowiązkowo

Dlatego kontrola takich wynalazków powinna być obowiązkowa