KRUK1959
2019-07-28 11:47

Gabriel Maciejewski o żydowskiej racjonalizacji

Gabriel Maciejewski o książce Kevina MacDonald'a: Kultura krytyki, ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne. W tej prezentacji skupił się nad jednym z podrozdziałów poświęconym komunizmowi i tożsamości żydowskiej w Polsce.

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)

link: http://bit.ly/2tnFZbI