ZSYP
2019-07-28 19:47

"Ewakuacja" palacza z autobusu

No, wyjechał panicz z autobusu jak amerykanie z niemiec zachodnich