PO PIERWSZE POLAK
2019-08-05 11:45

Dr Z. Kękuś (PPP 167) Obrońca aferzystów - Jarosław Kaczyński. SKOK Wołomin. 08.08.2019

Redaktor Stanisław Michalkiewicz porównuje SKOK Wołomin do oszustów gry w trzy karty… To gra "gromadna". Jeden rozdaje karty, a obstawa pilnuje, żeby wygranymi byli tylko członkowie gromady. Inni uczestnicy "gry" mogą wyłącznie... przegrać. Za kilka dni, 8 sierpnia 2019 r., kierowana przez JACKA JASTRZĘBSKIEGO Komisja Nadzoru Finansowego /CENTRALNY ORGAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce/ razem z kierowanym przez MIROSŁAWA PANKA Bankowym Funduszem Gwarancyjnym /INSTYTUCJA PAŃSTWA, która gwarantuje depozyty banków/ podjąć mogą – jako członkowie Rady Wierzycieli SKOK Wołomin – uchwałę, która ostatecznie, na zawsze, „zamiecie pod dywan” największą aferę III RP, o wymiarze finansowym wielu miliardów złotych. Wcześniej, 29 września 2017 r., SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – w tym przypadku znaczy... PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ! – odrzucił wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin. Prezes JAROSŁAW KACZYŃSKI był wśród 224 posłów PiS, którzy – wszyscy posłowie PiS biorący udział w głosowaniu – głosowali przeciw powołaniu w.w. Komisji Śledczej. Jeszcze wcześniej, w listopadzie 2009 r., prezydent Rzeczypospolitej Polskiej LECH KACZYŃSKI, kierując do Trybunału Konstytucyjnego nową ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, wstrzymał na trzy lata – od 5 listopada 2009 r. do 27 października 2012 r. – przepisy ustanawiające PAŃSTWOWY NADZÓR nad systemem SKOK. Pod wnioskiem do TK podpisał się wówczas podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dzisiaj prezydent, ANDRZEJ DUDA. Przez blisko 20 lat, w latach 1992 do 2012, nadzór nad tym sektorem miał charakter wewnętrzny i sprawowała go utworzona w 1992 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z jej przez cały ten okres prezesem GRZEGORZEM BIERECKIM, obecnie senatorem PiS. Pierwszym szefem rady nadzorczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, spółki matki systemu SKOK był wspomniany wyżej … LECH KACZYŃSKI. Przed kilkoma dniami media podawały, że premier MATEUSZ MORAWIECKI zachęcał z łamów „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Unię Europejską do walki z mafiami...
Sympatyków kanału "Po pierwsze Polak"
proszę o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 88 7999 9995 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP
PayPal: [email protected]