KILLUMINATI
2019-08-08 09:37
REPLAY

Prawosławny Duchowny o Lucyferycznym NWO

Prawosławny duchowny wyjaśnia w jaki sposób globalna agenda poprzez globalne organizacje z których wiodącą role sprawuje ONZ kieruje świat w stronę globalnej dyktatury lucyferycznej. Wyjaśnia w jaki sposób ustanawiane są prawa dotyczące wszystkich narodów aby przygotować świat na przyjecie lucyferycznej doktryny Nowego Porządku Światowego.

6    0