ZSYP
2019-08-10 09:56

Brukarz, taki tam brukarz

niemalże taśmowe układanie kostki brukowej