ZSYP
2019-08-28 12:06

komunistyczny patent na walkę polityczną 😐