ZSYP
2019-08-28 10:06

komunistyczny patent na walkę polityczną 😐