ZSYP
2019-09-28 10:09

Oglądasz na własną odpowiedzialność

Oświadczenie.

Ja ______________________________ niżej podpisany wyrażam wolę na oglądanie powyższego materiału video...