ZSYP
2019-10-06 13:50

Se zaparkował... 🚐

Coś się stało że tak zjechał...