ZSYP
2019-10-31 17:04

O w mordę 🏌️‍♂️🚗

to pograne uczciwie. Bilans zysków i strat - ujemny