ZSYP.TV
2019-01-15 19:32

Nieświadomość - krótka historia idei

Nieświadomość - historia tej niezwykle ważnej idei psychologicznej i psychopatologicznej od Platona po Stanislava Grofa. Po drodze Leibniz, Fechner, Szokalski, Janet, Freud, Jung, Klein, Reich, Lacan i inni. Mesmeryzm, hipnoza, spirytyzm, psychiatria - jako źródła badań nad nieświadomością/podświadomością.