ZSYP.TV
2020-01-19 18:02

Manifest partii Komunistycznej. Karol Marks i Fryderyk Engels.

Manifest partii Komunistycznej. Karol Marks i Fryderyk Engels. 1848 r.
Przedmowa do wydania niemieckiego 1872 r.
Przedmowa do wydania rosyjskiego 1882 r.
Przedmowa do wydania niemieckiego 1883 r.
Przedmowa do wydania angielskiego 1888 r.
Przedmowa do wydania niemieckiego 1890 r.
Przedmowa do wydania polskiego 1892 r.
Przedmowa do wydania włoskiego 1893 r.
Manifest partii Komunistycznej.

I. Burżua a proletariusze.
II. Proletariusze a komuniści.
III. Literatura socjalistyczna i komunistyczna.
1. Socjalizm reakcyjny.
  a). Socjalizm feudalny.
  b). Socjalizm drobnomieszczański.
  c). Socjalizm niemiecki, czyli „prawdziwy”.
   2. Socjalizm konserwatywny, czyli burżuazyjny.
   3. Socjalizm i komunizm krytyczno-utopijny.
IV. Stosunek komunistów do różnych partii opozycyjnych.