ZSYP
2020-01-31 13:48

utrata terytorium przez Palestynę | Izrael Palestyna