HOMOSAPIENS_SAPIENS
2020-02-17 22:48

Polacy genetycznie modyfikowani przez tajne organizacje UFOnautyczne Crispr Cas 9

Geny odczytywane są(!) poprzez owe kodony, gdzie każdy triplet koduje(!) informację na temat danego aminokwasu. Jednak zdaniem naukowców z University of Utah sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, wręcz niewyobrażalnie. Wygląda na to, że istnieje kod genetyczny wyższego rzędu, który nadaje znaczenia pojedynczym kodonom. Naukowcy badali geny zaangażowane w budowę jednego z komponentów silnika protonowego bakterii Salmonella zwanego FlgM, kiedy zauważyli oni coś interesującego. Zmiana w kodonie sąsiadującym z uszkodzonym kodonem powodowała dziesięciokrotne zwiększenie aktywności białka FlgM. Zmiana w sąsiadującym z drugiej strony kodonie powodowała dwudziestokrotne zwiększenie aktywności tego samego białka. Natomiast jednoczesne zmiany w obydwu sąsiadujących kodonach powodowały 35-krotne zwiększenie aktywności białka FlgM: "Uświadomiliśmy sobie, że te dwa kodony, chociaż rozdzielone przez inny, środkowy kodon, komunikowały się ze sobą." Naukowcy sugerują zatem, że musi istnieć kod wyższego rzędu, który reguluje zachowuje znanego kodu genetycznego niższego poziomu. Odkrycie to może wyjaśniać dlaczego tak trudno jest uzyskać, w procedurze zwanej heterologiczną ekspresją(wspomnianą na początku tzw. "Ekspresją genu", czyli modyfikowaniem informacji molekularnej/biomolekularnej !) ten sam wzorzec ekspresji jeśli wstawia się jakiś gen jednego organizmu w genom innego organizmu. Taki wstawiony gen interpretowany jest mianowicie w kontekście kodu innego organizmu...całość tu: https://popotopie.blogspot.com/2019/05/gwiazda-z-innego-wymiaru-uzyska-klucz.html