ZSYP
2020-02-26 16:50

Transformacja judaizmu biblijnego w talmudyczny - Piotr Urbański

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/
Transformacja judaizmu biblijnego w talmudyczny - Piotr Urbański - 6.03.2018, Warszawa

Kevin MacLeod: News Theme – na licencji Creative Commons Attribution
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Wykonawca: http://incompetech.com/