Duch pod płaszczykiem Boga w filozofii Hegla - mgr Artur Jochlik

„Duch pod płaszczykiem Boga w filozofii Hegla”. Wystąpienie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza interdyscyplinarności”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Filozofów oraz Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”, działające przy Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa, 21 kwietnia 2017 r. Temat zaprezentował mgr Artur Jochlik.