REPLAY

Stanisław Michalkiewicz - wywiad

Amatorski wywiad ze Stanisławem Michalkiewiczem, przeprowadzony przez przedstawiciela HarFOR (www.harfor.pl, www.facebook.com/harforpl).

Poruszane tematy:

01:04 osobista misja Stanisława Michalkiewicza,
10:14 silne i słabe strony Kongresu Nowej Prawicy,
20:10 ocena czasów PRL,
24:31 czarno-biała ocena historii,
33:14 sens istnienia "narodowej lewicy" (termin gospodarza),
37:54 Żołnierze Wyklęci i Powstanie Warszawskie jako dominujące ideały dla młodzieży,
50:50 stereotypy w polskim dyskursie politycznym,
1:01:48 wolny rynek a "kapitalizm kompradorski" (termin Gościa),
1:03:30 ustrój gospodarczy Chin,

1:09:35 potencjalne znaczenie Chin w polskiej polityce zagranicznej. Dziękujemy ursynowskiemu kołu KNP (www.prawyursynow.pl) za pomoc w zorganizowaniu wywiadu.

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)
źródło: http://naiwarszawa.pl

1    0