PRISONPLANETPL
2020-03-19 00:34

Walter Cronkite i Rząd Światowy.

Film ze spotkania Światowego Stowarzyszenia Federalistów, które odbyło się w 1999 roku w którym jeden z prominentnych członków Walter Cronkite, odbiera za swoje zasługi nagrodę “Norman Cousins Global Governance Award”. W przemówieniu mówi bez ogródek jaki jest cel zachodniej anglo-amerykańskiej demokracji i komu ona służy.

Po upadku koncepcji Ligi Narodów i tym samym pierwszej próby powołania rządu światowego pod Wielką Brytanią, powstało Światowe Stowarzyszenie Federalistów. Stowarzyszenie to, obejmujące 50 innych organizacji, działając formalnie od 1947 roku ma niezmienny cel budowy federalnego rządu światowego wyłaniającego się z Organizacji Narodów Zjednoczonych co zostało oficjalnie opublikowane w Deklaracji Montreux. Wpływowymi członkami tej organizacji byli m.in. Albert Einstein (1879-1955), H.G. Wells (1866-1946), Thomas Mann (1875-1955), Bertrand Russell (1872-1970), czy Albert Camus (1913-1960). Organizacja ta ma swoje podorganizacje rozsiane na całym świecie, również w Polsce, które aktywnie starają się wprowadzić w życie wizję federalizacji kontynentów, jak to ma obecnie miejsce w Europie by następnie na takim fundamencie zbudować federalny globalny rząd. Nie jest to oczywiście jedyna organizacja skupiająca się na tym celu ale jest ona jako jedyna obezwzględnie otwarta co do swoich planów i celów.

Więcej na ten temat w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/2025_globalny_rzad,p1344853521 http://www.prisonplanet.pl/polityka/a_teraz_rzad_swiatowy,p104010580 http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/rzad_swiatowy_wedlug,p978335200 http://www.prisonplanet.pl/kultura/globalna_oligarchia_i,p251759 http://www.prisonplanet.pl/polityka/nowy_porzadek_swiata_a,p1710957286 http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/nowy_porzadek_swiata,p1421281382