PRISONPLANETPL
2020-04-01 11:22
REPLAY

Audycja PrisonPlanet.pl - Globalny system kontroli.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę kontroli globalnego systemu na podstawie prac Antony'ego C. Suttona, w których opisał on stworzenie trzech typów socjalizmu (sowieckiego w ZSRR, narodowego socjalizmu w Niemczech i amerykańskiego socjalizmu New Deal). Te kolektywne systemy kontrolowane przez międzynarodowe banki stały się podstawą dla rozwoju głównych wydarzeń historycznych ostatniego stulecia, które są niezbędne dla zrozumienia obecnych wydarzeń na świecie i tego w jaki sposób anglo-amerykański system kontroluje obecny kierunek globalnych zmian.

Więcej w artykułach i filmach:
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_wojna_na_sprzedaz,p378865701 http://www.prisonplanet.pl/polityka/wojna_na_sprzedaz_wywiad,p1546269316 http://www.prisonplanet.pl/polityka/wall_street_i_dojscie_do,p776728999 http://www.prisonplanet.pl/polityka/wojna_na_sprzedaz,p1229697349

5    0