TERRAPEUTA
2020-04-20 13:29

1Polska, podziemnaTV, Konrad Daniel - ZAPRZEDAŁEŚ SIĘ JUŻ ? cz.2 | SŁUŻBY i POLITUTKI #13

Wspieraj nasz projekt na: https://zrzutka.pl/ruch

Profile w mediach społecznościowych:

TerraPeuta
https://www.facebook.com/TerraPeuta7/

Ruch Społeczny PL
https://www.facebook.com/ruchspolecznypl/

Demokracja Pryncypialna
https://www.facebook.com/demokracjapryncypialna/

linki do cytowanych filmów: https://www.facebook.com/jrbpolska/videos/2339790776076749/

Regulacje prawne:
Powyższy film zawiera cytaty. Umieszczam te fragmenty wypowiedzi na prawie cytatu uregulowanym w art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.