RWI 04. Jak rozpoznać agenta? - addendum Józefa Kosseckiego do RWI 03.

Docent Józef Kossecki przedstawia metodę oceny na ile dana osoba jest obcym agentem wpływu.

icencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)
źródło: http://naiwarszawa.pl