POL LECHICKI
2020-04-26 01:11

hybrydyzacja i modyfikacja szczepieniem | OBNAŻANIE MATRIXA

https://marcinvam.com/wsparcie

Na zamieszczonym powyżej materiale filmowym z Pentagonu. Urzędnicy Departamentu Obrony Narodowej (ang. DOD- Departament of National Defence) omawiają plan opracowania i wypuszczenia wirusa zmieniającego strukturę DNA człowieka. Wirus ten może być przenoszony poprzez szczepienia i ma na celu modyfikacje zachowań, poglądów, wierzeń człowieka. W tym przypadku omawia się usunięcie tzw genu Boga (VMAT2) odpowiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień. Jest to nagranie z kwietnia 2005 roku i tym razem projekt ten jest skierowany przeciwko "fundamentalistom islamskim" w Iraku i Afganistanie. Dzisiaj Ty i Twoja rodzina jest celem.