PRISONPLANETPL
2020-05-04 00:58

Macron spalił katedrę Notre Dame?

Niniejszy film jest podsumowaniem nagranym przez dr. S. Pieczenika na temat spalenia katedry Notre Dame. (CV S. Pieczenika znajduje się na dole). Katedrę tą spalił prezydent Macron (pracownik rodziny Rothschildów) przy wsparciu wywiadu francuskiego, amerykańskiego wywiadu wojskowego i CIA. Wydaje się, iż podpalenie było atakiem pod fałszywą flagą mającym na celu zjednoczenie społeczeństwa wokół narodowej tragedii. Jednak jak się okazuje ten akt profanacji największej katedry we Francji nie wywołał zamierzonego skutku…

Dr. Steve Pieczenik kapitan marynarki US Navy, człowiek, który służył jako zastępca asystenta sekretarza stanu w trzech różnych administracjach Nixona, Forda i Cartera. Działał również w administracji w okresie rządów Reagana i Busha seniora, człowiek, który polował na terrorystów dla rządu Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Był twórcą standardów dla wojny psychologicznej, zwalczania terroryzmu, strategii i taktyki dla Departamentu Stanu USA. Dr Pieczenik był głównym zarządzającym międzynarodowymi sytuacjami kryzysowymi i negocjatorem pod Podsekretarzem Henrym Kissingerem i S. Vancem. Dr. S. Pieczenik jest również współtwórcą wielu bestsellerów Toma Clancy m.in. Tom Clancy's Op-Center i Tom Clancy's Net Force.

Inne materiały dr. Pieczenika:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dr_steve_pieczenik,p1215051658 http://www.prisonplanet.pl/polityka/dr_steve_pieczenik_druga,p1728058711 http://www.prisonplanet.pl/polityka/druga_amerykaska,p1990836309 http://www.prisonplanet.pl/polityka/zachod_budowa_rosji_i,p351645514