WSZECHNICA-FWW
2020-05-20 11:02

Rewolucja 1905 roku w polskiej pamięci zbiorowej/Piotr Tadeusz Kwiatkowski

W polskiej historii Rewolucja 1905 roku jest wydarzeniem, które przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zryw trwał na ziemiach zaboru rosyjskiego, w tzw. Królestwie Polskim, ponad trzy lata. Zaangażował różne klasy i grupy społeczne, a każda z nich przedstawiła własne postulaty. Walczono m.in. o godne warunki pracy i życia, swobody polityczne i polską szkołę. Impulsem do wystąpień była masakra demonstracji robotniczej w Petersburgu 22 stycznia 1905 roku, która przeszła do historii pod nazwą „krwawej niedzieli”. Siłą przewodnią Rewolucji stał się ruch robotniczy skupiony w partiach rewolucyjnych, takich jak Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund.

Fragment tekstu Michała Gauzy, „Barykady, z których Łódź może być dumna” (Dziennik Łódzki):

„[…] Ludzie pragnęli przede wszystkim poprawy losu: zniesienia ucisku obszarników (posiadaczy wielkich majątków ziemskich) oraz fabrykantów; chcieli dobrych warunków pracy i godnego życia. W Królestwie Polskim przeciętnie pracowało się od 10 do 12 godzin, a często nawet do 14 godzin dziennie, w zamian za mizerną pensję. Standardy pracy były koszmarne, a warunki życia nie do zniesienia. Ekonomista Stanisław Kempner pisał w 1905 roku, że skala wyzysku polskich pracowników była jedną z najwyższych w Europie.

Od 1904 roku panował kryzys ekonomiczny i nędzę pogłębiał wzrost cen artykułów spożywczych i przemysłowych. Mieliśmy z jednej strony mnóstwo ludzi na bruku, z drugiej – przepracowanych robotników oraz dzieci w zakładach pracy. Przeciętna łódzka robotnica rodziła ponad 9 razy, a z setki noworodków przeżywało tylko 60. Sam Aleksy Rżewski, pierwszy prezydent Łodzi w II RP, rozpoczął pracę w łódzkiej przędzalni jak miał 12 lat […].

W swoim wystąpieniu Piotr Tadeusz Kwiatkowski przytacza reakcje mieszkańców Królestwa Polskiego, ich opinie i podziały dotyczące rewolucji. Przedstawia relacje, reportaże i grafiki - materiały będące „fotoreportażami” tamtych wydarzeń.

W 2005 roku obchodziliśmy setną rocznicę Rewolucji, jednak przeszła ona właściwie bez echa. Rewolucja 1905 roku nie zapisała się w powszechnej świadomości Polaków, chociaż jej długofalowym efektem było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Polecamy stronę http://rewolucja1905.pl/, która w całości poświęcona jest temu wydarzeniu.

***

Wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918" zorganizowana została na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości.

Wystawę zwiedzać można do 17 marca 2019 roku. Wystawie towarzyszą wykłady, oprowadzania kuratorskie i warsztaty. Więcej na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie

Więcej:

WWW: http://wszechnica.org.pl/
Facebook: http://bit.ly/wszfaceb
Twitter: http://bit.ly/wsztwit

licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)
źródło: Wszechnica FWW - http://bit.ly/2K60mST


  • C
      2021-09-06 05:47

    Charlesdum

    “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling over to where I sat. “Personage’s Bao.” He stated it exuberantly, as if solemn word of honour of his exploits were shared by way of settlers hither many a firing in Aeternum. He waved to a expressionless keg beside us, and I returned his gesture with a nod. He filled a telescope and slid it to me across the stained red wood of the bench in the vanguard continuing. “As a betting houseman, I’d be delighted to wager a adequate piece of coin you’re in Ebonscale Reach for more than the drink and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my in to the salaam slung across my back. https://images.google.com.om/url?q=https://renewworld.ru/data-vyhoda-new-world/