KILLUMINATI
2019-01-19 14:52

John Todd: Rothschildowie są dziećmi Lucyfera

https://killuminati-wear.com/ https://krs-shop.pl/ John Todd Collins był członkiem bardzo bogatej i wpływowej rodziny Collins, określanej jako jedna z 13 rodów iluminatów, członkowie tej rodziny piastują najwyższe urzędy w Radzie Stosunków Międzynarodowych, Departamencie Obrony USA, NASA oraz ONZ. John Todd był od dziecka indoktrynowany w okultyzm i satanizm, był przewodniczącym stowarzyszenia druidów otrzymał stopień arcykapłański Wicca. W latach 70-tych, po nawróceniu na chrześcijaństwo John Todd zaczął ujawniać wszystkie informacje o których wiedział, w 1988 został skazany za gwałt na 30 lat więzienia, w 2004 został przeniesiony do zakładu psychiatrycznego w którym po 3 latach zmarł. https://wezwaniedoprawdy.pl.tl/Rody-Illuminati.htm https://en.wikipedia.org/wiki/John_Todd