KILLUMINATI
2019-01-19 14:55

Anonymous demaskują plany ONZ oraz agendę New Age

https://killuminati-wear.com/ https://krs-shop.pl/ Cele organizacji Lucis Trust zostały zapisane i zaprezentowane w Uniwersalnej deklaracji praw człowieka ONZ, jak również w Karcie Narodów Zjednoczonych. Alice A. Bailey, założycielka okultystycznej organizacji Lucius Trust, opracowała 10 strategii na ustanowienie Nowego Porządku Świata. https://www.facebook.com/Anonymous4571/