KRUK1959
2020-06-10 11:01

Gabriel Maciejewski o lichwie

Gabriel Maciejewski prezentuje kolejną książkę wydaną przez Wydawnictwo Klinika Języka. Jest to książka Dawida Fajgenberga: Lichwa, będąca niezwykłą rozprawą doktorską autora przyjętą w 1932 r. przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z przedmową W. Makowskiego.

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)
źródło: http://bit.ly/2tnFZbI