ZSYP
2019-01-20 11:52

SIEK.PRANIE MÓZGU.R.1.POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA PRANIA MÓZGU.

1.ROZSTRAJANIE ORGANIZMU I PRÓBY ROZBIJANIA DOTYCHCZASOWEJ OSOBOWOŚCI.IZOLOWANIE CZŁOWIEKA OD DZIAŁANIA BODZCÓW Z ZEWNĘTRZ.POZBAWIANIE SNU.WYCIEŃCZANIE GŁODEM.NARAŻANIE NA HETEROSEKSUALNE FRUSTRACJE..2.ZMNIEJSZANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA.3.DEGRADACJA I POGARSZANIE OBRAZU SIEBIE.4.WYZWALANIE SILNEGO POCZUCIA WINY.5..DOPROWADZANIE OSOBOWOŚCI DO STANU REGRESJI.OFIAROWYWANIE NOWEGO ŻYCIA W PROCESACH PRANIA MÓZGU.