ZSYP
2020-06-15 11:19

pan tylko serwisuje te bankomaty ... 😉