ZSYP.TV
2019-01-21 13:35

Okultyzm Pułapka ZwIedzenie -Film Dokumentalny Lektor

Okultyzm i magia łączą się z wiarą w istnienie duchowych sił lub energii które moga pomóc człowiekowi w poznaniu przyszłości, odzyskania zdrowia, uzyskania Okultyzm (łac. occulo – ukrywać, trzymać w tajemnicy; occultus – schowany, ukryty, tajemny) – doktryny ezoteryczne, które zakładają istnienie w człowieku i przyrodzie sił tajemnych, nieznanych i bada możliwości ich wykorzystania, oznacza rzecz "tajemną", "niedostępną". Okultyzm nazywa się również wiedzą tajemną (scientia occulta).