ZSYP
2020-07-08 12:01

nerwowa atmosfera w punkcie kontrolnym | Palestyna