HOMOSAPIENS_SAPIENS
2020-07-16 21:26
REPLAY

Istoty anielskie w polu hylemorficznym - przybywajace z drugiego nieba - L.A. Marzulli, Pete Valdez

"Już od najdawniejszych czasów ludzie uznawali koncepcję wpływu istot pozaziemskich na życie rasy Ziemian. Oprócz badań ufologów nie ma w chwili obecnej wiarygodnych danych naukowych o istnieniu inteligentnych istot pozaziemskich. Sama ufologia nie jest pewna z jakimi istotami mamy do czynienia, ani skąd tak naprawdę przybywają. Bardzo duży odsetek raportów wskazuje, że zjawisko UFO zmienia świadomość ludzi, którzy doświadczają "kontaktu". Element wpływu UFO na świadomość-umysł jest bardzo często podstawowym składnikiem zajścia z udziałem NOLi oraz ich załogantów, co z kolei może być przesłanką do twierdzenia, że załoganci są jakby jednym ze "statkiem", są równocześnie i statkiem i zgrupowaniem duchów-umysłów, jedną świadomością, a kontakt w takim ujęciu zmienia nie tyle co otoczenie, ale przestrzeń ducha pomiędzy człowiekiem a UFO, co jest ważne dla interpretowania koncepcji przyszłego "nowego rodzaju pojazdów astralnych". Same statki ufonautów, gdyby je rozpatrywać szerzej, też nie mieszczą się w ramach standardowego rozumienia "twardej materii", część z nich się dematerializuje, zmienia kształty, a część wcale nie jest materialna, bardziej przypomina rodzaj "pojazdów energetycznych", zrobionych z jakiegoś rodzaju energii. Są też tacy, którzy twierdzą, że mogą istnieć i pojazdy duchowe, zabierające na "pokład" dusze, lub istoty duchowe, co jeszcze bardziej nadaje ufologii wymiar zjawiska niematerialnego... cały tekst tu: http://popotopie.blogspot.com/2017/06/czy-w-przyszosci-ludzkosc-stworzy.html

1    0