ZSYP.TV
2020-07-21 21:56

Błędne rozpoznanie czy dywersja demograficzna? - Doc. Józef Kossecki

Więcej o Zjeździe NAI na Facebooku https://www.facebook.com/events/336991316424924/ Zapraszamy na specjalny wykład docenta Kosseckiego poświęcony sprawom demografii. Tematy, jakie między innymi poruszy nasz wykładowca: * Rola koncepcji Malthusa w imperialnej polityce brytyjskiej. * Dywersyjna rola neomaltuzjamizmu we Francji XIX wieku. * Koncepcje hitlerowskie jako kontynuacja koncepcji neomaltuzjańskich i ich obecne mutacje. Prowadzący zapowiedział też w części polemiczny komentarz do tez, które podczas poprzednich spotkań proponował pan Lesław Michnowski. Zapraszamy!