ZSYP
2020-08-05 11:21

wybuch 30 ton saletry amonowej. W Bejrucie wybuchło 2750 ton | Texas, USA [2014]