ZSYP
2020-08-17 21:17

Łukaszenka wychodzi wzmocniony po protestach 😎😂