ZSYP.TV
2019-01-30 15:45

... syn ostatnio bardzo mi pomaga :)