ZSYP
2020-09-23 23:30

Dwa amerykańskie Boeing V-22 Osprey nad Kijowem | Ukraina

Two US Boeing V-22 Osprey over the capital of Ukraine, Kyiv today. https://t.co/KAIuEg6nfa


Tagi: