ZSYP
2020-11-02 23:49

jeden z terrorystów strzela do ofiary | Wiedeń, Austria