ZSYP.TV
2020-11-14 17:44

IV część kazań Ks. Natanka w sprawie infiltracji KK przez loże lucyferian gobalnej wiary NWO w Lucyf

"Globalna sytuacja jest niezwykle delikatna i jednocześnie napięta. Wystarczy przemyśleć przekazy od Matki Boskiej o ataku szatana na ludzkość, zapiski świętych katolickich, by się przekonać, że informacje zawarte w Biblii, dawne przekazy od pierwszych mnichów, czy Ojców Kościoła mówią o baśniowych niepoznawalnych rzeczywistościach „zbyt dziwna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wyniosła: nie mogę jej pojąć„[Ps 139:6]. O ukrytych znaczeniach Pisma Świętego, tajemniczym kodzie Boga. Czymś co nie tylko wykracza poza naszą percepcję, ale jest związane z duchem przenikającym całe ludzkie istnienie, cały kosmos: „Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.” 1 List Koryntian 2:10. W tym kontekście chrześcijaństwo i cywilizacja chrześcijańska ma dla ludzi zakotwiczonych w tym wymiarze wiele do zaoferowania. By przyjąć naukę Chrystusa, duchowo ją strawić „nie samym chlebem człowiek żyje„, wpierw musimy zadbać, by model życia oparty o Syna Boga Żywego i Jego polecenia przetrwał na ziemiach polskich (częściowo odzyskanych po wyborach 2015 r.), by lud zamieszkujący te tereny był silny wiarą, by w ogóle istniał, by instrukcje Syna Boga, które przyswajamy, podlewały silną roślinę, a nawet stały się skałą, na której zbudowano nasze państwo ! Po ostatnich kilkudziesięciu latach okupacji komunistycznej i postkuminstycznej, osłabiania wiary w Boga Jezusa, należy wszelkie możliwe uszczerbki naprawiać, tak by przypadkiem sztucznie wywołany napływ nachodzców nie doprowadził w przyszłości, na obszarach zamieszkiwanych przez Polaków, do ucisku ! „Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje” Ew. Mateusza 13:21. Do duchowych uszczerbków, a właściwie do chwastów, zaliczyć musimy agenturę zła, rozsianą na przeróżnych gruntach instytucji państwa, jak i organizacji pozapaństwowych, zwłaszcza tych uprawianych i podlewanych przez znanego grańdziarza „Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.” Ew. Mateusza 13:25" cały tekst tu: http://argonauta.pl/duchowy-stan-wojenny-chwasty-atakuja/