Etyka w twórczości Stanisława Lema - Zbigniew Sperka

Wystąpienie w ramach Koła Naukowego Filozofów UJD, Częstochowa, 5 grudnia 2018 r. Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/251529085515573/ Pragniemy wszystkich prawdziwie umiłowanych w mądrości zachęcić do przychodzenia na spotkanie naszego koła. Wszystkie wydarzenia: wykłady, debaty, imprezy itd. są ogłaszane na naszym fanpagu, dlatego polecamy go zalajkować. https://www.facebook.com/kolofilozofow/ Abstrakt: Celem wystąpienia jest wyodrębnienie i omówienie problemów etycznych zawartych w twórczości Stanisława Lema. Jednak nie skupię się jedynie na powieściach fantastyczno-naukowych, dużą role w moich badaniach odegra pierwsza ksiązka S. Lema pt. „Szpital Przemienienia”, będąca pierwszą częścią trylogii „Czas nieutracony”. Powieść ta jest szczególnie ważna w próbie poszukiwania w twórczości S. Lema wartości etycznych, gdyż jej fabuła dzieje się w świecie rzeczywistym, w czasie trwania II wojny światowej w szpitalu psychiatrycznym Aspekty etyczno – moralne pojawiają się w obfitej ilości również w literaturze fantastyczno naukowej S. Lema. Można powiedzieć, że autor „Szpitala przemienienia” stworzył własny, specyficzny podgatunek literatury science-fiction opartej na analizie etycznych i moralnych konsekwencji rewolucji technologicznej, jaka dokonuje się w życiu ludzkim, przez co autor ten stał się niezwykle popularny wśród filozofów i etyków. S. Lem doskonale analizował procesy zachodzące w społeczeństwie wysoko rozwiniętym i udawało mu się idealnie przewidywać pewne zjawiska dotyczące rozwoju technicznego ludzkości, jak i problemów etycznych, z którymi spotyka się człowiek, lub obecnie już się spotkał, gdyż ludzkość nie musiała polecieć w kosmos, aby wiele wizji S. Lema się spełniło. Trzeba też dodać, że w powieściach S. Lema, można dostrzec Jego ogromną wrażliwość etyczną, zaś jego prognozy dotyczące przyszłej kondycji ludzkiej moralności okazały się niezwykle trafne. Montaż: Agata Wójcik

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)


  • C
      2021-09-04 23:28

    Charlesdum

    “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling during to where I sat. “Designation’s Bao.” He stated it exuberantly, as if solemn word of honour of his exploits were shared by means of settlers about assorted a ‚lan in Aeternum. He waved to a expressionless keg apart from us, and I returned his token with a nod. He filled a glass and slid it to me across the stained red wood of the excluding in the vanguard continuing. “As a betting fellow, I’d be willing to wager a fair bit of coin you’re in Ebonscale Reach for the purpose more than the wet one's whistle and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my hip to the bow slung across my back. https://images.google.com.lb/url?q=https://renewworld.ru/budet-li-russkiy-yazyk-v-new-world/