Etyka w twórczości Stanisława Lema - Zbigniew Sperka

Wystąpienie w ramach Koła Naukowego Filozofów UJD, Częstochowa, 5 grudnia 2018 r. Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/251529085515573/ Pragniemy wszystkich prawdziwie umiłowanych w mądrości zachęcić do przychodzenia na spotkanie naszego koła. Wszystkie wydarzenia: wykłady, debaty, imprezy itd. są ogłaszane na naszym fanpagu, dlatego polecamy go zalajkować. https://www.facebook.com/kolofilozofow/ Abstrakt: Celem wystąpienia jest wyodrębnienie i omówienie problemów etycznych zawartych w twórczości Stanisława Lema. Jednak nie skupię się jedynie na powieściach fantastyczno-naukowych, dużą role w moich badaniach odegra pierwsza ksiązka S. Lema pt. „Szpital Przemienienia”, będąca pierwszą częścią trylogii „Czas nieutracony”. Powieść ta jest szczególnie ważna w próbie poszukiwania w twórczości S. Lema wartości etycznych, gdyż jej fabuła dzieje się w świecie rzeczywistym, w czasie trwania II wojny światowej w szpitalu psychiatrycznym Aspekty etyczno – moralne pojawiają się w obfitej ilości również w literaturze fantastyczno naukowej S. Lema. Można powiedzieć, że autor „Szpitala przemienienia” stworzył własny, specyficzny podgatunek literatury science-fiction opartej na analizie etycznych i moralnych konsekwencji rewolucji technologicznej, jaka dokonuje się w życiu ludzkim, przez co autor ten stał się niezwykle popularny wśród filozofów i etyków. S. Lem doskonale analizował procesy zachodzące w społeczeństwie wysoko rozwiniętym i udawało mu się idealnie przewidywać pewne zjawiska dotyczące rozwoju technicznego ludzkości, jak i problemów etycznych, z którymi spotyka się człowiek, lub obecnie już się spotkał, gdyż ludzkość nie musiała polecieć w kosmos, aby wiele wizji S. Lema się spełniło. Trzeba też dodać, że w powieściach S. Lema, można dostrzec Jego ogromną wrażliwość etyczną, zaś jego prognozy dotyczące przyszłej kondycji ludzkiej moralności okazały się niezwykle trafne. Montaż: Agata Wójcik

Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa (ponowne wykorzystanie dozwolone)