ZSYP
2021-01-14 22:01

Agenda 21 - plan NOWEGO ŚWIATA (LEKTOR PL)

Dokument przyjęty na Szczycie Ziemi - Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) – w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Stanowi zbiór zaleceń i wytycznych dla działań dotyczących ochrony i kształtowania środowiska życia człowieka, które powinny być podejmowane na przełomie XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Agenda 21 składa się z czterech części: 1. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne; 2. Problemy ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi w ujęciu ekorozwoju. 3. Kwestie roli głównych grup społecznych i konieczności wzmocnienia ich roli w realizacji Agendy 21; 4. Możliwości realizacyjne poszczególnych zadań i zaleceń. WSPARCIE: Na naszym kanale nie ma monetyzacji, jeżeli chcesz widzieć częściej filmy i nas wesprzeć wolną złotówką to prosimy o wpłatę na konto(koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu): 53114020040000370277867109 SKLEP KILLUMINATI WEAR: https://killuminati-wear.com/


Tagi: