ZSYP.TV
2021-01-27 22:27

Kazania Ks. Natanka w sprawie rewolucji masońsko ufonautycznej w Watykanie Loży Sankt Gallen NWO GMO

Cała przyroda jest nasycona wszelkim rodzajem energii, od fal elektomegnetycznych poprzez promieniowanie podczerwone, jonizacyjne, energie geotermalną, aż do tajemniczych form orgonu czy prany. Wielu ludzi twierdzi także, że istnieje energia psychiczna "psi" Te wszystkie energie mogą na siebie wpływać, znosić lub być gdzieś kumulowane i magazynowane. Większa część artykułu jest zbiorem luznch przemyśleń, mających za zadanie sprowokowanie dalszych refleksji nad zagadnieniem duchowości oraz własnych odczuć związanych z Apokalipsą Św. Jana. Subiektywna ocena rzeczywistości jest jednym z aspektów naszej niepowtarzalnej natury. Obecna ludzkość, a dokładniej tzw. cywilizacja rewolucji przemysłowej zbudowała pewne modele zachowań i ustoju społecznego, w którym przyszło nam żyć, zmieniają się one wraz z postępem technologicznym. Cywilizacja śmierci, w głównej mierze odłam ludzkości określający siebie jako cywilizację zachodu, jest tak skonstruowana by w paranormalny sposób wysysać z nas siłę i/lub energię życiową. Różni badacze prowadzili i nadal prowadzą badania nad strukturą budowy tego dziwnego tworu. Tą niewidoczną konstrukcję nazwałem "maszynerią orgoniczną". Ta maszyna (możliwe, że jedna z Biblijnych bestii) pobierać musi stale energię życiową od istot ludzkich, które uwięzione lub usadowione od samego początku, od wieku dziecięcego, w jej strukturze, nie widzą i co najważniejsze nie odczuwają świadomie jej działania, czyli poboru energii ! całość tu: http://popotopie.blogspot.com/2015/06/maszyneria-orgoniczna-aktualizacja.html