HSS 06A. Gdzie się podziało złoto SS? – dr Rafał Brzeski (HD)

W marcu 1941 roku, Adolf Hitler wezwał generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, tak zwanej Generalnej Guberni, Hansa Franka. Po spotkaniu, Frank powiedział najbliższym współpracownikom w administracji Generalnego Gubernatorstwa: "Führer postanowił w ciągu 15-20 lat uczynić ten region ziemiami czysto niemieckimi". Program Hitlera wpisywał się w dalekosiężne plany Reichsführera SS i Policji Heinricha Himmlera, który miał ambitną wizję utworzenia przemysłowego imperium SS, w którym więźniowie zarządzanych przez SS obozów koncentracyjnych będą produkować uzbrojenie dla oddziałów Waffen SS oraz różne dobra dla przyszłych regionów osiedleńczych SS w zdobytym Lebensraumie na ziemiach Europy wschodniej. Źródła: Steury, Donald P., The OSS and Project SAFEHAVEN: Tracking Nazi "Gold", Studies of Intelligence, lato 2000, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publica tions/csi-studies/studies/summer00/art04.html Smith, Arthur L. Jr., Hitler's Gold: The Story of the Nazi War Loot, Oxford, Berg, 1989 r. Report on Recovery of Reichsbank Precious Metals, datowany 6 września 1945 r. US National Archives, RG 332, ETO, SGS, 123/2 Bradsher, Greg, Nazi Gold: The Merkers Mine Treasure, Prologue: Quarterly of the National Archives and Records Administration, tom 31, nr. 1, wiosna 1999 r. US and Allied Efforts to Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by Germany During World War II, Preliminary Study Coordinated by Stuart E. Eizenstat, Waszyngton, 1997 r. Steinberg, Jonathan, The Deutsche Bank and its Gold Transactions During the Second World War, Monachium, C.H. Beck, 1999 r. Switzerland, National Socialism and the Second World War: Final Report, Zurych, Pendo Verlag, 2002 r.

Źródło: NAI Warszawa http://www.naiwarszawa.pl